Kállay Rudolf

 (Kiscsere, 1853. XI. 13. – Nyíregyháza, 1920. XI. 14.)

 

Édesapja Kállay Ödön jogász, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuth híve, Szabolcsban főszolgabíró, 1848-ban Székesfehérváron, majd Komáromban kormánybiztos, a hadbíróság felségárulás vádjával kötéláltali halálra, vagyonelkobzásra ítélte, de kegyelmet kapott. Édesanyja csépesi Faragó Mária – 8 gyermekük született, de csak 3 élte meg a felnőttkort: István, Zoltán és Rudolf.

 

Kállay Rudolf egyetemi tanulmányait Pesten végezte, 1878-ban avatták orvosdoktorrá.Feleségét duboveczi Dobóczky Malvint 1880-ban vezette oltár elé, 5 gyermekük született: Tibor, László, Iván, Rudolf és Helén, aki 1914-ben feleségül ment Kállay Miklóshoz, aki miniszter, majd miniszterelnök.

 

 

 

 

 

 

 

1884-ig a Pesti 2. sz. Sebészeti Klinikán volt műtős növendék, műtő sebész, majd a Rókus Kórház szemészeti osztályán dolgozott. 1884-től a nagykállói Nyilvános Közkórház (Szükségkórház) sebész főorvosa, 1887. I. 01-től kinevezett igazgató főorvosa. Az 1899. XI. 20-án megnyílt nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgató főorvosa, 16 éven át látja el kiemelkedően ezt a feladatot is.

 

1895-ben az Országos Közegészségügyi Tanács tagja lett, 1905-ben királyi udvari tanácsosi címet kapott. Tagja volt Szabolcs vármegye törvényhatóságának és közigazgatási bizottságának, a Bessenyei Kör alelnöke 1911-1920 között. Az Erzsébet Közkórház orvosi szakkönyvtárának alapítója, adományozója, nevét ma a jogutód Jósa András Megyei Kórház szakkönyvtára viseli.

 

Az I. világháború sérültjeit, frontkatonáit odaadással ápolta. A Vöröskereszt 1915-ben kitüntette ezért.

 

Dr. Kállay Rudolf 1915-ben vonult nyugdíjba. 1920. november 13-án halt meg, a nagykállói régi temetőbe temették. 2000. május 17-én helyezték leszármazói végső nyugalomba a nagykállói római katolikus templomnak a családi kriptájába, ahol több Kállay mellett lelt végső nyugalomra.

 

Elérhetőség

Kállay Gyűjtemény

4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 1. II/8.


Telefonszám:

+36 42-310-566

 

E-mail cím:

info@kallaygyujtemeny.hu

 

Facebook:

 

Nyitva tartás:

Hétfőtől - csütörtökig:

8-16 óráig

Pénteken:

8-14 óráig