Szitha család

Szitha – család

 

A Szitha családnév eredetét homály fedi, a családi legendárium szerint a ma Erdélyben található Szita településnek megfelelő birtokot még II. Endre király adományozta keresztes vitézének, majd később róla kapta a község a nevét. Ezt azonban nem bizonyítja semmilyen írásos bizonyíték.

Bővebben: Szitha család

Ilosvay Ferenc

Nagyilosvai Ilosvay Ferenc (1914-1990)

 

A Beregben, Szatmárban, Szabolcsban és Szilágyságban honos nagyilosvai Ilosvayak egyik neves leszármazója. Budapesten született 1914. augusztus 21-én, és Bécsben hunyt el 1990. július 8-án, stájer földben, Köflachban temették.

Apja dr.Ilosvay Gusztáv (1876-1932), kinek anyai nagyanyja nagykállói Kállay Terézia, a Kállayak napkori főágából. Ilosvay Gusztáv a jogi egyetem elvégzése után Szatmár vármegye központi járási, utóbb a színérváraljai járás főszolgabírája. 1910-ben a határrendőrség megszervezésekor a M.Kir. Soproni Határrendőrség vezetője (kapitánya) lett, majd a Belügyminisztériumban a határrendőrség helyettes főnöke, majd a Magyar Királyi Határrendőrség országos főnöke, a Károlyi – kormány belügyi államtitkár helyettesi címmel nyugdíjazta.

Bővebben: Ilosvay Ferenc

Vásárhelyi család

Csupán az emlék maradandó.” (Vásárhelyi Vera)

 

A Vásárhelyi família az Aranybulla társadalmában gyökerező Bács megyei család, ősi fészkük a Tisza torkolatánál fontos átkelőhely, Kisdivásárhely volt. Egyik leszármazójuk Vásárhelyi András minorita szerzetes, kinek 1508-ban írt Szűz Mária éneke, a magyar nyelvű költészet első teljes szövegű emléke. A mohácsi vész után Szatmár s Beregbe húzódtak fel, 1630 táján Báthory Zsófia ecsedi várának egy Vásárhelyi volt a várnagya. Az ő utódai kerülhettek Beregbe, 1669-ben a Borzsova – vidéki Bene községben Vásárhelyi Ferenc már birtokos nemesember, felesége nemes Kozma Katalin. A família leszármazása tőle szakadatlan. Nemesi előnevüket Kézdivásárhelyi jelöléssel használták s használják.

Bővebben: Vásárhelyi család

Pongrácz család

Virtute et fidelitate”

A szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz – család

 

A Szentiványi-, Szmrecsányi-, nádasdi Baán-, és Potturnyai – (Tornyalljai-) családokkal közös eredetű család, mely egyike Liptó vármegye legrégibb családjainak. A XIII. századi, feltehetőleg cseh eredetű család első kimutatható őse az 1241 környékén élt Lőrinc. IV. Béla király Lőrinc fiainak, Szerefilnek és Bogomérnak adományozta Mátéföld nevű birtokát, mely 1268-ban már Szentmiklósként van említve. Még ugyanebben az évben IV. László vette a magyar nemesség sorai közé Lőrinc fiait és azoknak leszármazottait. Szerefil legidősebb fia, András megalapította Andrásfalva és Szentmiklós (ma: Liptószentmiklós, Szlovákia) nevű településeket. Később ezen ősi birtokról - ti. Szentmiklós – vette előnevét a család. Óvár az 1458. július 15-iki pozsonyi Országgyűlés határozatából került a birtokukba.

Bővebben: Pongrácz család

Elérhetőség

Kállay Gyűjtemény

4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 1. II/8.


Telefonszám:

+36 42-310-566

 

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook:

 

Nyitva tartás:

Hétfőtől - csütörtökig:

8-16 óráig

Pénteken:

8-14 óráig