Jelentősebb tagjai

Kállay Béni

Kállay Béni

 Pest, 1839. december 22.Bécs, 1903. július 13.

 

Kállay István közigazgatási-pénzügyi főtisztviselő és Blaskovich Amália házasságából született. Tanulmányait javarészt magánúton végezte Pesten, gyerekkorában egy ideig Táncsics Mihály volt a nevelője. Vámbéry Ármintól tanult meg törökül, de a szerb és orosz nyelvet is elsajátította. Megkülönböztetett érdeklődést tanúsított a Balkán és a Közel-Kelet politikai, gazdasági és kulturális élete iránt.

Bővebben: Kállay Béni

Kállay Rudolf

Kállay Rudolf

 (Kiscsere, 1853. XI. 13. – Nyíregyháza, 1920. XI. 14.)

 

Édesapja Kállay Ödön jogász, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuth híve, Szabolcsban főszolgabíró, 1848-ban Székesfehérváron, majd Komáromban kormánybiztos, a hadbíróság felségárulás vádjával kötéláltali halálra, vagyonelkobzásra ítélte, de kegyelmet kapott. Édesanyja csépesi Faragó Mária – 8 gyermekük született, de csak 3 élte meg a felnőttkort: István, Zoltán és Rudolf.

Bővebben: Kállay Rudolf

Kállay András

Kállay András

 (Napkor, 1839. április 1. – Nyíregyháza, 1919. október 18.)

 

Tanulmányait 1847-ben kezdte Bécsben egy előkelő magánintézetben. A császárvárosból 1860-ban tért haza diplomaszerzés után. 1862-ben hosszú utazást tett Angliában és Franciaországban, hazatérte után a Szabolcs vármegyei közigazgatási bizottság tagjaként foglalkozott a közügyekkel. 1866-ban kapcsolódott be a Felső- Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat munkájába, a társulatnak 20 éven át volt választmányi tagja, 1874- 1886, ill. 1989- 1899 alelnöke, 1886- 1888 között pedig elnöke. A szabályozásról írt több szakmunkát is sajtó alá adott.

Bővebben: Kállay András

Kállay Tibor

Kállay Tibor

 

Kállay Rudolf (1853-1920) sebész, főorvos és Dobóczky Malvin (1860-1939) legidősebb gyermekeként született. Első felesége Mary Nietzsche, második Oroszy Ilona (1924-től). Egy gyermeke született, Tibor (1909-1983). Húga, Helén 1914-ben feleségül ment Kállay Miklóshoz, a későbbi miniszterelnökhöz.

Bővebben: Kállay Tibor

Dr. Kállay Miklós

Dr.KÁLLAY MIKLÓS

 (Nyíregyháza, 1887. január 23. – New York, 1967. január 14.)

 

Nagytekintélyű nagykállói Kállay András szabolcsi főispán ötödszülött fia. 1906-ban Budapesten maturált, egyetemi tanulmányokat Budapesten, Genfben, Drezdában és Párizsban folytatott. Életpályáját Szabolcs vármegye szolgálatában kezdte, kisvárdai szolgabíró, nagykállói főszolgabíró, 1922- 1929 Szabolcs és Ung vármegye főispánja. 1929- 1931 a Bethlen- kormány kereskedelemügyi államtitkára, országgyűlési képviselő, 1932- 1935 a Gömbös kormány földművelésügyi minisztere, tisztségéből önként távozott. 1937- 1942 az Országos Öntözésügyi Hivatal első elnöke, a felsőház tagja, 1942. március 9. – 1944. március 19. között Magyarország miniszterelnöke.

Bővebben: Dr. Kállay Miklós

Elérhetőség

Kállay Gyűjtemény

4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 1. II/8.


Telefonszám:

+36 42-310-566

 

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook:

 

Nyitva tartás:

Hétfőtől - csütörtökig:

8-16 óráig

Pénteken:

8-14 óráig