Gondolatok a 20 éves Kállay Gyűjteményről

 

Valószínű a kedves olvasók tudják, vagy hallottak róla, hogy január elsejétől Nyíregyháza Megyei Jogú Város három új múzeumi intézménnyel gyarapodott, a megyei hatókörű Jósa András Múzeummal, a méltán neves-híres Múzeumfaluval, és a legkisebb, legifjabb testvérrel, az igen ritka gyűjteményi anyaggal rendelkező Kállay Gyűjteménnyel.

Sokan és sokszor leírták már, legfőképpen elődöm Lakatos Sarolta a Gyűjtemény alapításának történetét, így ez most nem képezi írásunk tárgyát. A Kállay Gyűjtemény nemcsak egy ősmagyar nemesi családnak, még Árpád népével bejött tagjainak emlékét őrzi, Miniszterelnökét, Osztrák-Magyar Monarchiás pénzügyminiszterét, Magyar Királyi Pénzügyminiszterét, főispánokét, alispánokét, hanem lényegében megyénknek, illetve országunk történetének egy szeletét. Egy olyan letűnt kor emlékét, amikor talán az erkölcs (minden emberi gyarlóság ellenére) még számított valamit, amikor az úri becsületszó az tényleg becsületszó volt, és legfőképpen Úri! A kiállítási anyag főleg csupa ritka tárgyat tartalmaz, kitüntetéseket, rangjelző insigniákat, személyes tárgyakat, rengeteg fotót, könyveket, a Máltaiság emlékét, sok-sok olyan dolgot, ami egyedivé és egyedülállóvá teszi (többek között) a Kállay nevet, és azt azt viselő Gyűjteményt is. Könyveinkben ex-librisek, aláírások, ajánlások: Ferenc József császáré és királyé, főhercegeké és főhercegnőké, Horthy Miklósé, Márai Sándoré, különböző diplomatáké, íróké-költőké… Kitüntetéseinket egykor magas rangú diplomaták és politikusok viselték, ezüst tárgyainkat Bécs egyik leghíresebb ötvöse készítette.

Nos, ha felkeltettem érdeklődésüket és nem igazán tudják, hogy hol van a Kállay Gyűjtemény, vagy ha tudják is, hol van a Széchenyi út 1, a hol kis múzeumunk már 20 éve üzemel, de nem találják a hozzánk vezető út részét képező dufartot, kérem ne csüggedjenek. Hívják az 310-566-es számot! Maroknyi csapatunk (5 fő) nagy tisztelettel és lelkesedéssel várja Önöket, és remélhetőleg egy olyan világba kalauzolja el az ide látogatót, amely nemzeti hagyományainkat, és történelmünket, főleg annak sokszínűségét tudja bemutatni, egy nemesi-polgári társadalmi elit tárgyiasult emlékein keresztül.

A Kállay családnak több, mint 800 éves, a történeti forrásokban bizonyíthatóan meglévő története van, így a família egyike a legrégebbi magyar nemesi családoknak. A nyíregyháziak ráadásul büszkék lehetnek arra, hogy miniszterelnököt adtak Hazánknak, és arra is, hogy a Kállay család tagjai császári és királyi kamarások, fő- és alispánok voltak, harcoltak Mátyás királyunk oldalán, harcoltak Mohácsnál, kiálltak az Árpád-házi királyaink mellett az oligarchiák időszakában is, majd utána Károly Róbert királyunk lelkes támogatóivá lettek.

Szép nagy történelmi ív ez ugye, olyan nagy és hosszú ez a történet, hogy átlátni bizony nem egyszerű feladat, éppen ezért majd részenként közöljük a Kállay család „rövid”, ámde igaz történetét.

A Gyűjteményben folyó munka a tárgyi anyag nyilvántartásán és bemutatásán túl új utak felé terel minket, figyelembe véve azt az el nem hanyagolható tényt, hogy a világ megváltozott, és vele változtak az emberi igények is. Éppen ezért olyan kiállítási anyag bemutatását tervezzük, és próbálkoztunk a múlt évben is, amely most az ókori Egyiptomba, Görögországba és a Római Birodalomba kalauzol el minket (már ha az anyagi fedezetet elő tudjuk teremteni), egy olyan köntösbe csomagolva, amely „dizájnjának” a híre remélhetőleg bejárja jó hírünket szerte az országban. Főleg azért is, mert az éppen 20 éves Neckermann a Kállay Gyűjtemény fő támogatója ez évben, és az általuk felajánlott fődíjat a Múzeumok Éjszakáján sorsoljuk ki a látogatók között.

Hát igen, 20 éves lett a Kállay Gyűjtemény, és hogy megérte e szép kort, sok embernek köszönhető: egykori és jelenlegi fenntartóknak városi és megyei vonalon; az hogy van jövőképünk pedig jelenlegi városvezetésünknek köszönhető… A Gyűjtemény szakmai hírneve dr. Lakatos Sarolta nevéhez fűződik, aki több, mint 18 évig vezette azt, élete főművét teremtve meg azáltal, hogy rendszerezte, leltározta, kiállította és publikálta az itt található ritkaságokat, és őrizte azt az utókornak. Nekünk, utódoknak a feladatunk a Gyűjtemény minél szélesebb körben való megismertetése, és egy széles körű polgári-nemesi gyűjtemény létrehozása. Ehhez a Kállay Gyűjtemény Múzeuma több olyan adottsággal és lehetőséggel is rendelkezik, amely képes lesz ezt a tervet segíteni és megvalósítani. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a Gyűjtemény nemcsak megyei gyűjtőkörrel rendelkezik, hanem országos, sőt határon túli gyűjtési lehetőségekkel is, ami igen ritka, egyedi adottság!

Most, hogy 20 évesek lettünk ünnepelni fogunk: konferenciával, kis kiadványokkal (ha lesz rá pénzünk), de megünnepeljük Kállay Miklós miniszterelnök 20 éves újratemetésének évfordulóját is, Kállósemjénben.

Nos, ha kíváncsiak rá, mit is tartalmaz a Kállay Gyűjtemény kiállítási anyaga, látogassanak el hozzánk a Nyírvíz Palota második emeletére, a Széchenyi út 1. szám alá! (folytatjuk…)

Dr. Ulrich Attila

történész

igazgató

 

Elérhetőség

Kállay Gyűjtemény

4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 1. II/8.


Telefonszám:

+36 42-310-566

 

E-mail cím:

info@kallaygyujtemeny.hu

 

Facebook:

 

Nyitva tartás:

Hétfőtől - csütörtökig:

8-16 óráig

Pénteken:

8-14 óráig