Belépőjegy

Belépőjegy árak:

Felnőtt:

600 Ft.-/fő

Kedvezményes:

(diák, nyugdíjas)

300 Ft.-/fő

Családi:

(1 felnőtt, 2 gyermek; 2 felnőtt, 2 gyermek; 2 felnőtt, 3 gyermek)

300 Ft.-/fő

Kedvezmények, kedvezményezettek köre:

2011. július 26-án hatályba lépett 194/2000.(XI.24.) Kormányrendelet értelmében a múzeum állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térség állampolgárai (így a magyar állampolgárok) a következő kedvezményekkel látogathatják.

 

I. DÍJTALANUL látogathatják a kiállítást:

1. Kiskorúak, 6. életévük betöltéséig

2. 70. életévüket betöltöttek

3. Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb egy fő)

4. Közoktatásban dolgozó pedagógusok, adott évre érvényes igazolással

5. A közoktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel (hátoldalán érvényesített közgyűjteményi kártya), illetve a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Levéltárosok Egyesülete tagkártyájával rendelkezők

 

II. 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL látogathatják a kiállítást(a különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthető):

1. 6-26 év közötti életkorúak

2. Öregségi teljes nyugellátásban részesülő nyugdíjasok, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 18.§ (2a) bekezdése szerint

3. Amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

A látogatókat megillető kedvezmények minden esetben a jogosultság igazolásával érvényesíthetők.